PPP News

Datuk Seri Maglin D'Cruz dilantik sebagai Pemangku Presiden myPPP

Datuk Seri Maglin D'Cruz telah dilantik sebagai pemangku Presiden myPPP bagi menggantikan Tan Sri M Kayveas yang telah dipecat oleh Lembaga Displin myPPP. Lantikan ini berkuatkuasa dengan serta merta. 

« Go Back
Get Involved
Recent Post
/
Kayveas dipecat oleh Lembaga Displin MyPPP

Kayveas di pecat

Read More ...
  • Posted on: Tue, 08 May, 2018
  • /
    Datuk Seri Maglin D'Cruz dilantik sebagai Pemangku Presiden myPPP

    Datuk Seri

    Read More ...
  • Posted on: Tue, 08 May, 2018
  • myPPP Song